уторак, 3. јануар 2023.

ŠTA U RADU ZNAČI TO DA SE TORA NAZIVA „SREDNJA LINIJA”


Šta u radu znači to da se Tora naziva „srednja linija”

Članak broj 19, 1989/90. godina

Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš)

Napisano je u Zoharu (Jitro, 76, i stav 293 u Sulam komentari): „Tana Rabi Jehuda kaže: ‘Tora je data na strani Gevura’. Rabi Josi kaže: ‘Otuda, Tora je na levoj’. On mu je rekao: ‘Ona se vratila na desnu, kao što je napisano: ‘Na Njegovoj desnoj ruci, ognjeni zakon ka njima’. I, napisano je: ‘Tvoja desna ruka, o, Gospode, slavna u moći”. Tako, nalazimo da je leva uključena u desnu, kao što je napisano: ‘Na Njegovoj desnoj ruci’; i da je desna uključena u levu, kao što je napisano: ‘Tvoja desna ruka, o, Gospode, slavna u moći’. Otuda je Gevura, što je leva, uključena u desnu”. 

Tora je srednja linija, znači Tora uključuje obe linije – desnu i levu. 

Isto tako, napisano je (strana 62 i stav 235 u Sulam komentari): „Trećeg meseca (nakon što je Izrael izašao iz Egipta), u ovom mesecu upravlja Urilo. To je tako jer Nisan, Ijar i Sivan (imena za hebrejske mesece) korespondiraju sa HGT, i Mihailo upravlja sa Hesed, Gavrilo sa Gevura i Urilo sa Tiferet… I, ovo je značenje za reči ‘ceo čovek’ koji je nazvan Jakov, koji je Tiferet. Isto tako, ‘ceo’ dolazi od reči ‘celina’”. 

I, napisano je (stav 242): „I, data je (Tora) trećeg meseca, trećem narodu (znači narodu Jakova), i uključuje tri stepena, znači tri praoca. Tako, Tora je trostruka jer uključuje: Tora (Petoknjižje), Proroci i Sveti spisi (Hagiografija), i sve ovo je jedno”. Prema tome, Tora se razmatra za srednju liniju. 

Isto tako, napisano je (strana 76, stav 296 u Sulam komentari): „’I, sav je narod video glasove’ (iluminaciju ovih glasova). I pitanje je: spis kaže ‘video’, ali trebalo je da se kaže ‘čuo’. I odgovara se: ‘Tako smo naučili. Ovi glasovi su urezani u tamu, oblak i maglu i pojavljuju se u njima kao što se i telo pojavljuje’”.

Treba da razumemo šta, u radu, znači to da se Tora sastoji od desne i leve. Isto tako, šta znači to da je Tora data na trećoj, što je Jakov, nazvan „ceo čovek”, što znači „celovitost” (savršenstvo). I, šta znači to da su oni (glasovi) urezani u tamu, oblak i maglu, što je telo, gde su glasovi urezani.  

Znano je da je redosled rada takav da pojedinac mora prvo da uzme na sebe teret kraljevstva nebesa, a zatim da uči Toru. I to je tako, jer ukoliko on nema kraljevstvo nebesa, tada treba da pitamo: „Čiju Toru on uči?”, jer pojedinac prvo mora da veruje u davaoca Tore i zatim on može da drži Toru. A, kraljevstvo nebesa naziva se Asija  akcija koju on uzima na sebe da bi išao iznad razuma. 

Drugim rečima, kada pojedincu dođe razum sa mnogim pitanjima, on na njih odgovara: „Ti me pitaš razumna pitanja, a ja idem iznad razuma, na mesto koje razum ne može da dosegne, postigne, niti razume, što se naziva ‘vera’. Tako, ovde ne postoji mesto za sva ta pitanja koja ti mene pitaš”. 

Ovo se naziva „desno” i to znači da on veruje da Stvoritelj dobronamerno bdi nad svetom. I mada, dok posmatra svet, pojedinac ima mnogo pitanja, on ide iznad razuma i kaže: „Imaju oči, a ne vide”.

Umesto toga, on zahvaljuje Kralju i veliča Kralja zbog toga što On svakome daje jedino dobro. Ovo je nazvano „desno”, Hesed, znači svetom se upravlja svojstvom Hesed (milost). To jeste, Stvoritelj vodi svet jedino kroz svojstvo Hasadim. I, on u vezi sa tim kaže: „Ja ću blagosloviti Tebe svaki dan”. 

Međutim, u osobi postoji zla Jecer (inklinacija), i Baаl HaSulam je tumačio da reč Jecer dolazi iz reči Ciur (oslikavanje). Drugim rečima, ona (Jecer) osobi pokazuje loše slike u vezi sa upravom Stvoritelja, to jeste o tome kako se Stvoritelj ophodi sa svetom. Isto tako, ona daje sliku beznačajnosti duhovnog rada u celini što se naziva „Božanstvo u prašini”. Tako, kako onda osoba može da nadiđe i nastavi da ide na desnoj, nazvanoj „celovitost” i da bude u stanju da kaže: „Jedino dobrota i milost pratiće me u svim danima moga života”? 

Naši mudraci su o tome rekli: „Stvoritelj je rekao: ‘Ja sam stvorio zlu inklinaciju; Ja sam stvorio Toru kao začin’”. Sledi da će Tora, u kojoj se pojedinac sada angažuje, biti začin, znači da će on kroz Toru biti u stanju da nadiđe zlo i ide putem nazvanim „desno”, što je Hesed. U tom smislu se može reći da je Tora data na desnoj, imenovanoj po akciji. Drugim rečima, Tora kvalifikuje pojedinca da ide desnom linijom. Ovo se naziva „prvo razabiranje u Tori” gde se desno naziva „celovitost”, gde pojedinac uopšte ne oseća nedostatak.

„Drugo razabiranje” u Tori je levo, nazvano Hohma [mudrost]. Razmatra se da je ovo mudrost Tore. Drugim rečima, jednom kada pojedinac već ima desno, što je Hesed, znači veru iznad razuma, i veruje u Stvoritelja – da Stvoritelj vodi svet dobronamerno – on je nagrađen davaocem Tore, nazvanim „mudrost Tore”, kao što je napisano: „Tora proizlazi iz mudrosti”. 

Drugim rečima, kada pojedinac veruje da postoji davalac Tore, to je vreme da bude nagrađen Torom. Znano je da Tora proizlazi iz Hohma i ovo razabiranje može da se nazove „levo”, znači ono dolazi nakon što je pojedinac nagrađen desnom, što je vera iznad razuma, nazvana „pokrivena Hasadim”.

I, kada govorimo o vremenu u kojem već postoji otkrivena Hohma nazvana „levo”, tada postoji još nešto što je važno i što se naziva „srednja linija”, što znači da Hohma mora da bude odevena u Hasadim. Pre toga postoji velika udaljenost između Hasadim, nazvane „desno” i Hohma, koja se razmatra za „levo”.

To je kao što su naši mudraci rekli: „Onaj koji uči Toru Lišma (za Njeno ime)”. To znači da on uči Toru sa namerom da kroz Toru bude nagrađen sa Lišma, i njegova namera u Tori, koju on uči, jeste da postigne stepen Hesed, što znači da ima snagu da sve radi zarad davanja, što se naziva Hesed. To je kao što su naši mudraci rekli: „Ko je Hasid (vernik/sledbenik)? Onaj koji kaže: ‘Šta je moje to je tvoje i šta je tvoje to je tvoje’, koji neće ništa za sebe”. Nakon toga, kada je kroz Toru nagrađen sa Hesed, „Njemu se otkrivaju tajne Tore” (Avot, poglavlje 6, 1).

Ovo se već naziva „leva”. U to vreme, ova leva mora da bude inkorporirana u desnu. To znači da se Svetlost Hohma, što je leva, odeva u Hasadim, što je desna i ovo se naziva Tora, srednja linija, između desne i leve. Zbog toga se razmatra da se Tora sastoji od Hesed i Gevura.

Sledi da prvo stanje jeste ono kada pojedinac hoće da postigne stepen Lišma, to jeste stanje koje je zarad davanja. I razmatra se da je pojedinac tada u izgonu pod upravom zle inklinacije. U to vreme njemu je potrebna Tora. Ovo se naziva „učenje Tore da bi se postiglo Lišma”, što znači da pojedinac veruje u ono što su naši mudraci rekli: „Ja sam stvorio zlu inklinaciju, Ja sam stvorio Toru kao začin”. To se naziva „Tora u formi desne”, što je Hesed, to jeste zarad davanja.


I, kada je pojedinac već postigao stepen Lišma pojavljuje se drugo stanje po redu i on je nagrađen time što mu se otkrivaju tajne Tore. Tako, nakon toga što je nagrađen time da zna da u svetu postoji Davalac, to jeste „Onaj koji daje”, nastupa stanje u kojem mu Davalac daje Toru.

Ali, to nije sve. Pojedincu je potrebno treće stanje, nazvano „Hohma mora da bude uključena u desnu” nazvanu Hasadim. To je tako jer Tora proizlazi iz Hohma, što znači da se Tora širi iz Hohma i mora da bude odevena u Svetlost Hasadim. Isto tako, Hasadim se nazivaju „akcija”, a Tora se naziva „Hohma”. Tora pojedinca ne sme da bude veća od njegovih akcija. Naši mudraci su u vezi sa tim rekli (Avot, poglavlje 3,12): „Svako čija je Hohma [mudrost/znanje] veća od njegovih akcija, njegova Hohma ne opstaje”. Isto tako sledi da Tora, koja je nazvana Hohma, sija na srednjoj liniji. Razmatra se da se Tora sastoji od Hesed Gevura, da ona sadrži obe.

Postoje dva razabiranja koja treba da načini onaj ko uči Toru Lišma: 

1) Pojedinac vidi da nema povezanost sa konceptom rada koji je zarad Stvoritelja. Umesto toga, on vidi da je pod upravom zle inklinacije koja tvrdi: „Ona je sva moja”. To mu ne dopušta da išta radi zarad davanja. Umesto toga, tamo gde vidi da može da zadovolji svoju želju za primanjem, on može da radi. Ali, ukoliko ne vidi nikakvu korist za svoju želju za primanjem, on nema energiju za rad. Drugim rečima, on sve meri u odnosu na to  šta će dobiti njegova želja za primanjem.

I, kada pojedinac pokuša da izađe iz ovakve uprave, o čemu je napisano u (Bešalah (Izlazak) i članku broj 18, 1989/90 pod nazivom  Šta u radu znači to da govoriti o Šabatu nije isto kao govoriti o običnom danu) tada je kao što je napisano: „U meri u kojoj čovek pokušava da izađe iz ropstva i izgona, u toj istoj meri on i vidi da je stavljen u tamu, oblak i maglu (Zakoni ponovljeni 4:11)”. 

U tom stanju, on vidi suprotno od onoga što je rečeno: „Ja sam stvorio zlu inklinaciju; Ja sam stvorio Toru kao začin”. Drugim rečima, zlo u njemu je postalo veoma jako, a on nikada nije ni sanjao da će, ukoliko počne naporno da radi i da izvršava dobra dela sa ciljem da postigne Lišma, doći do toga da vidi suprotno  da je on sada u stanju takve niskosti o kakvom nikada nije mogao ni da pomisli.

Zapravo, ovo njemu dolazi iz razabiranja: „Jer Ja sam otvrdnuo njegovo srce”. I, premda razlog iz kojeg je on sada u niskosti dolazi od Gore, ipak kroz to što niži oseća da je u tami, da za njega ništa ne sija, on kuša okus izgona, iako sve to dolazi od Gore.

Iz prethodno rečenog možemo da tumačimo ono o čemu smo pitali: „Šta znači to što Zohar kaže: ‘Ovi glasovi su urezani u tamu, oblak i maglu, i pojavljuju se u njima’. Treba da tumačimo da rečeno: ‘Ovi glasovi’ jesu glas Tore koji dolazi da dȃ snagu tako da pojedinac može da radi zarad davanja. Ovo se naziva ‘drugo razabiranje Lišma’, znači tama, oblak i magla”, što su potreba i Kli (posuda) da se dobije glas Tore.  

Iz prethodno navedenog razabiranja, koje je nazvano Lišma, proizlaze sledeća dva: 1) Kli (posuda), što znači tama. Ovo je potreba – to kada pojedinac ne može dalje da toleriše tamu. 2) Svetlost, što znači snaga. Ovo je glas, glas Tore, koji njemu daje snagu da se usmeri na davanje, Svetlost koja ga reformiše. To je „Ja sam stvorio zlu inklinaciju, Ja sam stvorio Toru kao začin”. Drugim rečima, glas Tore „začinjava” zlu inklinaciju dajući pojedincu mogućnost da se usmeri ka Lišma.

Zbog toga je napisano: „Ovi glasovi su urezani u tamu, oblak i maglu i pojavljuju se u njima kao što se pojavljuju u telu”. To znači da ukoliko bi oni prethodno imali Kelim, koje se nazivaju „tama” i „mesto nedostatka”, tada bi glas Tore mogao da uđe u tamu i iluminira.

Ali, kada nema tamnog mesta, znači kada pojedinac još ne oseća nedostatak iz toga što nije u stanju da išta uradi zarad davanja, ne može da se kaže da Svetlost dolazi i iluminira, jer Svetlost nema gde da uđe. Ovo pripada razabiranju desnog, što je Hesed. To jeste, pojedinac je već postigao posude davanja, a Hesed se naziva „davanje”, kada je on milostiv prema drugima. U tom pogledu, on je već kompletirao Kelim.

Nakon toga počinje treće razabiranje, kada je pojedinac nagrađen tajnama Tore, što se naziva „levo”. I zbog toga što ova Svetlost dolazi u posude primanja mora da postoji namera zarad davanja. Ipak, čak iako je pojedinac već nagrađen time da prima zarad davanja, to se i dalje razmatra za levo, budući da ovde nedostaje ispravka  odevanje Hohma u Hasadim. Inače bilo bi to: „Njegova Hohma je veća od njegovih akcija”. 

Ovde otpočinje materija srednje linije, gde je Hohma odevena u Hasadim. To jeste, leva, nazvana „posude primanja koje primaju Hohma”, biće odevena u Hasadim. Ovo je značenje onoga što je napisano: „Tora dolazi od desne, što je Hesed i ide do leve, što je Gevura. Ovo se naziva ‘otkrivanje Hohma’”. 

Međutim, desna mora da bude uključena u levu, i leva u desnu. Zbog toga se Tora naziva „srednja”, što znači da ona obuhvata i Hohma i akcije, budući da smo rekli da Hohma pojedinca ne sme da bude veća od njegovih akcija.

Baal HaSulam je objasnio stih „I, sav narod je video glasove”. Znano je da „glas” znači Hesed, što dolazi od „slušanje”, što je nazvano Bina. „Viđenje” je nazvano Hohma, kao što je napisano: „Oči zajednice su mudraci zajednice”. Isto tako, neophodno je da Hohma koja sija u posudama primanja bude čuvana, da ne bi došlo do primanja zarad primanja. Otuda, odeća od Hasadim koja mora da se proširi do Hohma, naziva se „glas” i „slušanje”.

Zato „I, sav narod je video glasove” znači to da su oni videli da su Svetlost Hohma primili tada kada se ona odenula u glas, u Hesed. Zbog toga je napisano da su oni videli Hohma kada je bila odevena u glasove, znači u Hasadim. To se naziva „srednja linija”, koja obuhvata Hohma i Hasadim. 

Uz prethodno rečeno, mi ćemo razumeti ono o čemu smo pitali: „Šta znači to da je on rekao da je Tora data trećem, što je Tiferet, što je značenje za ‘ceo čovek’, Jakov, koji je Tiferet; a ‘ceo’ dolazi od reči ‘celina’. I pitali smo: ‘Šta je celovitost, te je Jakov nazvan ‘ceo čovek?’’”

Odgovor je da je Tora srednja linija i da je Jakov srednja linija, a srednja linija uključuje i desnu i levu i otuda postoji celovitost, drugim rečima ona uključuje i Hohma i Hasadim. To znači da u radu pojedinac treba da uključi oba, i akcije nazvane Hasadim i Hohma, a njegova Hohma ne sme da bude veća od njegovih akcija.

Međutim, pojedinac treba da veruje da „nema ništa osim Njega”, i da Stvoritelj čini sve. Drugim rečima, kao što je Baal HaSulam rekao, pre svake akcije, pojedinac treba da kaže da je čoveku dat jedino izbor, tako da: „Ako ja nisam za sebe, ko je za mene?” Na taj način, sve zavisi od izbora pojedinca. Međutim, nakon akcije, pojedinac treba da kaže da je sve lično Proviđenje i da on sam ne radi ništa.

Ovo treba da tumačimo tako kao što to Ari piše (Talmud deset Sefirot, deo 13, strana 1367, stav 152): „Postoji materija Se'arot (vlasi kose), koje pokrivaju Svetlost, kako oni ne bi uživali Svetlost sve dok su nedostojni, jer mogu da naškode”. Reč je o tome da mi moramo da verujemo da nam je Stvoritelj dao želju i žudnju za tim da izvršavamo dobra dela. I, sve dok je pojedinac nedostojan, on ne sme da oseti da je Stvoritelj taj koji ga primorava da izvršava dobra dela. To je razlog zašto se Stvoritelj skriva u odorama i ovo odevanje je nazvano Lo Lišma (ne za Njeno ime). Drugim rečima, ponekad se Stvoritelj skriva odevajući se u prijatelje.

Na primer, postoji situacija kada pojedinac neće da ustane pre zore da bi učio. I, Stvoritelj se skriva odevajući se u prijatelje, i on ustaje iz kreveta čak i ukoliko je umoran, budući da je u njegov um došla misao da prema prijateljima nije u redu to da svi oni dođu da uče, a da on ne dođe, a tada bi i svi prijatelji videli njegovu niskost. On zbog toga ustaje i ide u učionicu da uči. Sledi da kada je u pitanju zapovest Stvoritelja, on tada nema energiju da ustane, otuda, Stvoritelj nije taj koji ga prisiljava da ode do učionice, i da je to razlog on bi ostao u krevetu. Međutim, njega obavezuju prijatelji. 

I, ovom primeru slični su i drugi primeri koji se odnose na rad osobe u Lo Lišma, i mada u Lo Lišma postoje mnogi stepeni, mi ćemo ovde govoriti kroz pomenuti primer. Ovde posmatramo osobu koja ide da uči i izvršava Micvot (zapovesti), ali ne zbog toga što je na to obavezuje Stvoritelj. Drugim rečima, da je to zbog zapovesti Stvoritelja, osoba ne bi imala snagu da nadiđe telo i primora ga da izvršava dobra dela. Ali, kada su u pitanju drugi ljudi, oni na osobu mogu da utiču tako da ona ima snagu da izvršava dobra dela. I mi odavde možemo da vidimo u čemu je važnost Lo Lišma. 

A ipak, pojedinac mora da veruje u ono što je prethodno rečeno, da „nema ništa osim Njega”, znači da je Stvoritelj taj koji ga primorava da izvršava dobra dela, ali budući da pojedinac još nije dostojan toga da zna da je Stvoritelj taj koji ga obavezuje, Stvoritelj se odeva u odeću krv-i-meso. I Stvoritelj ove akcije sprovodi kroz ovakvu odeću. Prema tome, Stvoritelj deluje u formi Ahoraim (zadnja strana). 

Drugim rečima, pojedinac vidi lica ljudi, ali on treba da veruje da iza tih lica stoji Stvoritelj koji izvodi ove akcije. To jeste, iza čoveka stoji Stvoritelj koji ga primorava da izvršava dela koja Stvoritelj hoće. Sledi da Stvoritelj čini sve, ali pojedinac uzima u obzir ono što vidi, a ne ono u šta treba da veruje. Iz ovog razloga pojedinac kaže da on izvršava Lo Lišma akcije, kao što smo opisali u primeru gde su prijatelji ti koji njega obavezuju. 

Ali, nije uvek tako da su prijatelji razlog. Umesto toga, svako od njih ima odgovarajuću sopstvenu spoljašnju odeću. Tako, na primer, kada pojedinac dođe do učionice jer su ga prijatelji obavezali da dođe, on kaže  da je Stvoritelj razlog tome što je on došao da uči, samo što se Stvoritelj odenuo u odeću prijateljā. Tako, budući da je Stvoritelj razlog, on sada zahvaljuje Stvoritelju. 

Sledi da kada je pojedinac izvršio Lo Lišma akciju, i razlog za to kod njega nije bio taj što ga je Stvoritelj primorao da izvrši Micva (zapovest), već je delovao, na primer, zbog prijateljā, koji su ga obavezali, a on je morao da ih posluša  tada, ipak on mora da veruje da je to uradio zato što mu je Stvoritelj zapovedio da izvršava Micva, i on je morao da posluša ono što mu je Stvoritelj zapovedio da uradi. Jer, Stvoritelj se sakrio u odeću Lo Lišma, što su prijatelji, te je pojedinac pomislio da treba da posluša glas Lo Lišma.   

Ali, zapravo, pojedinac mora da veruje da sve to čini Stvoritelj. Prema tome, nakon što izvrši Micva, on treba da kaže da je Stvoritelj bio taj koji je delovao iza odeće Lo Lišma. Sledi da tada treba da zahvali Stvoritelju što mu je On na ovaj način, ovakvim odevanjem, dao želju da drži Njegove zapovesti.

Iz prethodno rečenog možemo da razumemo veliku važnost Lo Lišma. Tako, nije tačno to što pojedinac misli da on sve radi za Lo Lišma. Umesto toga, on sve radi jer mu je Stvoritelj tako zapovedio, ali još nije nagrađen time da oseti da je zapravo Stvoritelj taj koji naređuje. Iz ovog razloga, on misli da je Lo Lišma ta koja upravlja, i otuda akcija koju on izvršava u njegovim očima nije tako važna. 

Međutim, ukoliko pojedinac veruje da „nema ništa osim Njega”, on tada, kao što je u prethodnim člancima napisano, zapravo drži zapovesti Stvoritelja, te on treba i da ceni svoje Lo Lišma akcije. A to što čovek zamišlja da on zapravo izvršava Lo Lišma akcije jeste zbog toga što on još nije nagrađen time da oseća da drži zapovest Kralja i da služi Kralju.

Otuda, ukoliko pojedinac veruje da je Stvoritelj taj koji ga obavezuje na to da se u Tori i Micvot angažuje Lo Lišma, on tada može da zahvali Stvoritelju na tome što se Stvoritelj odenuo u odeću Lo Lišma. Na taj način, pojedinac može da dođe do toga da ceni važnost Tore i Micvot čak iako je to Lo Lišma. Naši mudraci su o tome rekli: „I, oni sakupljaju od osobe bilo da ona zna”, što je Lišma, bilo da „ne zna”, što je Lo Lišma.

To je značenje za ono što je napisano, da Se'arot (vlasi kose), što znači Lo Lišma, pokrivaju Svetlost, tako da oni niži neće biti hranjeni Svetlošću sve dok nisu podesni za to. Drugim rečima, Se'arot su odeća, a ispod te odeće je Svetlost koja sija. Ali, u međuvremenu, Svetlost je pokrivena.

Link - What the Torah Being Called “the Middle Line” Means in the Work


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.